alfonsoPananaw (Vision)

ALFONSO, Progresibong Bayan, sentro ng pangkabuuang kalusugan, may mayamang kalikasan, maunlad na mamamayan, at huwarang pamunuan.
                 Layunin (Mission)

Maghatid ng karampatang serbisyo sa pamamagitan ng epektibo at maayos na pamamalakad tungo sa kaunlaran ng bayan at mamamayan.