government

 

Elected Officials

Hon. Randy A. Salamat

Hon. Randy A. Salamat

 • Municipal Mayor

 • Hon. Madona Mojica-Pel

  Hon. Madona Mojica-Pel

 • Municipal Vice Mayor

 • Hon. Agnes V. Panganiban

  Hon. Agnes V. Panganiban

 • Sangguniang Bayan Member

 • Hon. Joselito H. Resurreccion

  Hon. Joselito H. Resurreccion

 • Sangguniang Bayan Member

 • Hon. Reynaldo R. Casabuena

  Hon. Reynaldo R. Casabuena

 • Sangguniang Bayan Member

 • Hon. Meynardo C. Manalo

  Hon. Meynardo C. Manalo

 • Sangguniang Bayan Member

 • Hon. Mariette J. Rom

  Hon. Mariette J. Rom

 • Sangguniang Bayan Member

 • Hon. Jorge Michael R. Peñano

  Hon. Jorge Michael R. Peñano

 • Sangguniang Bayan Member

 • Hon. Carolina L. Rivera

  Hon. Carolina L. Rivera

 • Sangguniang Bayan Member

 • Hon. Elpidio H. Credo

  Hon. Elpidio H. Credo

 • Sangguniang Bayan Member